آخرین مطالب

سایت مفید جو بایدن بدون روتوش صفحه وب من

طول مطالعه: 5 دقیقه

بخشهای دیگر متن درباره نزدیک شدن ایران به ساخت بمب هستهای است و با توضیحاتی، مقدمه برای ارائه برنامه بایدن پس از حضور در کاخسفید فراهم میآید. بایدن در ادامه...

بیا. این مقاله هیچ حامی مالی ندارد صفحه من

طول مطالعه: 5 دقیقه

همان گونه که مطرح کردیم اقتصاد مبتنی بر بازار با خصوصیاتی که دارد آسیب های اجتماعی متفاوتی نیز بر مردم بار می کند. نتیجه بیماری همه گیر کووید ۱۹ می تواند من...