طول مطالعه: 5 دقیقه

(2022)

در اين مقاله براي اولين بار با استفاده از جداول داده-ستانده همگن و تجميع شده 40 كشور جهان، طبقه بندي آن­ها بر حسب چهار سطح درآمد سرانه و تفكيك فعاليت هاي بخش خدمات به توزيعي، توليدي، شخصي و اجتماعي، در چارچوب دو رويكرد سنتي و نوين محاسبه پيوند بين بخش ها درصدد پاسخ به سوالات زير مي باشيم: اولاً «جايگاه بخش هاي چهارگانه خدمات به­ويژه خدمات توليدي و توزيعي بر اساس شاخص پيوندهاي بين بخشي، با افزايش سطح توسعه يافتگي چه تغييري مي كند؟

خودرو ملی پاکستان در این مقاله برای اولین بار با استفاده از جداول داده -ستانده همگن و تجمیع شده ٤٠ کشور جهان ، طبقه بندی آن هـا بـر حسـب چهـار سطح درآمد سرانه و تفکیک فعالیت های بخش خـدمات بـه تـوزیعی، تولیـدی، شخصـی و اجتمـاعی، در چارچوب دو رویکرد سنتی و نوین محاسبه پیوند بین بخش ها درصدد پاسخ به سوالات زیر میباشـیم : اولا "جایگاه بخش های چهارگانه خدمات به ویژه خدمات تولیدی و توزیعی بر اساس شـاخص پیونـدهای بـین بخشی، با افزایش سطح توسعه یافتگی چه تغییری میکند؟"و در ضمن "کـدام یـک از دو رویکـرد سـنتی و نوین محاسبه پیوندهای بین بخشی بهتر میتواند ارتباط بین خدمات توزیعی و خدمات تولیدی را با سطوح توسعه یافتگی تبیین نماید؟" نتایج به طورکلی نشان میدهند که بکارگیری رویکرد سنتی، مستقل از سطوح توسعه یافتگی کشورها، در سنجش اهمیت بخش هایی قابلیت دارد که کالاهای ملموس تولید میکنند (کشاورزی، معدن و صنعت ) و در برجسته کردن اهمیت زیربخش های خدمات ناتوان است .

به منظور محاسبه قیمت واقعی بنزین از شاخص قیمتی سال 1380 محاسبه شده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. ”و در ضمن»كدام­يك از دو رويكرد سنتي و نوين محاسبه پيوندهاي بين بخشي بهتر مي تواند ارتباط بين خدمات توزيعي و خدمات توليدي را با سطوح توسعه يافتگي تبيين نمايد؟ در این روش تابع تقاضای انرژی برخلاف تئوریهای مرسوم اقتصادی در زمینه استخراج توابع تقاضا که از توابع هزینه یا مطلوبیت و از طریق یک فرایند بهینه­یابی بدست می­آمد، حاصل نمی­شود.

میزان خوب بودن تطابق این توابع با مقادیر واقعی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و از این طریق رابطه بین درآمد سرانه و میزان سرانه مالکیت خودرو تعیین گردیده و سپس با انجام پیش­بینی­هایی برای ناوگان خودرویی با استفاده از این روابط و با ترکیب این پیش­بینی­ها با مفروضات مربوط به مقدار متوسط مصرف سوخت برای هر خودرو، مقدار کل تقاضا تعیین گردیده است. خیرخواهان، جعفر (1374)، بررسی توابع تقاضای انرژی در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.

در سه دهه اخير نه فقط قلمرو فعاليت هاي بخش خدمات در عرصه اقتصاد جهاني متحول شده، بلكه همراه با آن تعابيري همچون «اقتصاد خدمات»، «خدمات كسب و كار»، «اقتصاد جديد»، «خدمات برتر»، «اقتصاد دانايي محور» و غيره توسط طيف وسيعي از تحليل گران مورد استفاده قرار گرفته اند. برای تعیین موجودی خودروها، از سه معادله استفاده می­شود و دو معادله دیگر نیز نرخ استهلاک (افت بها) برای موجودی و میزان افزایش خودروهای جدید به موجودی را نشان می­دهند. میزان کاربری خودروها معمولاً برحسب تعداد کیلومتر پیموده شده توسط هر خودرو در طول سال بیان می­شود.

در ایران مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل بخش مهمی از سوخت­های فسیلی مصرف شده در کشور را شامل می­شود. در مدلی که برای پیش­بینی تقاضای سوخت در هندوستان طراحی شده متغیرهای مالکیت خودرو و مقدار متوسط مصرف سوخت خودروها به کار گرفته شده و با استفاده از روش اقتصادسنجی تقاضای سوخت برای بخش حمل و نقل هندوستان را پیش­بینی کرده­اند. از طرف دیگر با توجه به این واقعیت که کشش قیمتی تقاضای سوخت در تحلیل­های کوتاه و میان­مدت ناچیز و کوچک بوده و در عین حال کشش درآمدی تقاضا بطور محسوسی بزرگ است، برای کنترل مصرف سوخت و کاهش آلودگی نمی­توان صرفاً به ابزار تغییرات قیمت بسنده کرد.

براساس آمار سال 1387 بطور متوسط روزانه 5/27 میلیون لیتر بنزین و 5 میلیون لیتر گازوئیل از طریق واردات تأمین­گردیده است. « نتايج به­طوركلي نشان مي دهند كه بكارگيري رويكرد سنتي، مستقل از سطوح توسعه يافتگي كشورها، در سنجش اهميت بخش هايي قابليت دارد كه كالاهاي ملموس توليد مي كنند (كشاورزي، معدن و صنعت) و در برجسته كردن اهميت زيربخش هاي خدمات ناتوان است. در مدل تقاضای انرژی ارائه شده توسط پیندیک (1979)، تقاضای بنزین با استفاده از مدل رابطه برابری تخمین زده شده است. &;​.

براساس مطالعات صورت گرفته بر روی روشهای مورد استفاده در تخمین تقاضای انرژی، روش اتحاد ریاضی و روش ساختاری دو روش متداول مورد استفاده برای تخمین تقاضای انرژی بخش حمل و نقل است. براساس این مدل، متغیرهای جمعیتی، قیمت سوخت، راندمان خودروها و میزان استفاده از خودروها، تعیین­کننده میزان تقاضای بنزین است. مصرف سوخت کمتر شده و آلودگی هوای ناشی از آن نیز کاهش می­یابد. بخش حمل و نقل نیز با توجه به مصرف بالای سوخت­های فسیلی در آن سهم عمده­ای در انتشار این نوع آلاینده­ها در کشور دارا بوده است.

جدول تورم جهانی بدیهی است که پایین بودن قیمت­های داخلی بنزین در سالهای گذشته عامل اصلی افزایش مصرف آن بوده است. افزایش تعداد خودروهای شخصی که تا حدود زیادی به دلیل رشد جمعیت، تولید بیشتر خودرو، عدم توسعه سریع و مناسب وسایل حمل ونقل عمومی و سایر عوامل محیطی بوده که انتظار می­رود در سال­های آینده نیز همچنان در رشد تقاضای بنزین نقش داشته باشند. که در آن ذخیره خودروهای حاضر و باقی در ناوگان بوده و بیانگر فروش خودروهای جدید در بازار است.

البته لازم به توضیح است که خودروهای هیبریدی مفروض در این تحقیق از نوع نسبتاً ساده و ارزان قیمت آنها بوده و از نظر قیمت در بازارهای جهانی قابل رقابت با خودروهای پرفروش بنزینی ساخت داخل هستند. در تحلیل سریهای زمانی محققان غالبا 2بالایی را مشاهده میکنند، هرچند ممکن است رابطه معناداری بین متغیرها وجود نداشته باشد. اما در رويكرد نوين مشاهده مي كنيم كه يك رابطه معكوس بين خدمات توزيعي و سطوح توسعه يافتگي وجود دارد، حال آن­كه خدمات توليدي در سطوح پايين توسعه، ناچيز و اهميت آن در سطوح بالاي توسعه، برجسته مي گردد.

اين يافته ها مويد اين واقعيت هستند كه تعابير مختلف و طبقه بندي جديد از قلمرو فعاليت هاي بخش خدمات، بيشتر با ساختار كشورهاي پيشرفته سنخيت دارند تا ساختار كشورهاي درحال توسعه. بررسي عميق تر اين تعابير و اصطلاحات و واكاوي سازگاري آن­ها با ساختار كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه بدون ارائه طبقه بندي جديد از قلمرو فعاليت هاي بخش خدمات به آساني امكان پذير نيست. ... (2007), , , .

, ., (2006), “, , ”, , .

آخرین بروزرسانی در: