طول مطالعه: 5 دقیقه

نوع سوم ضوابط تجاری سرمایهگذاری که مغایر ماده 11 گات 1994 است و طبق این موافقتنامه ممنوع اعلام شده، مربوط به آن دسته از ضوابطی است که محدودیتهایی برای صادرات شرکت سرمایهگذاری خارجی به دنبال دارد، اعم از اینکه این محدودیت به لحاظ نوع، میزان یا ارزش کالاهای تولیدی باشد یا بر حسب نسبتی از میزان یا ارزش تولید محلی بنگاه. در این بخش موافقتنامه تریمز بر آن است تا کنترل دولت­ها بر میزان صادرات و واردات کالاها و مواد اولیه توسط سرمایه­گذار خارجی را به حداقل ممکن برساند یا در بهترین وضع این کنترل را از میان بردارد و بدین نحو دست سرمایه­گذار خارجی را نسبت به وادار کردن و استفاده از کالاها و مواد اولیه وارداتی (خارجی) در کشور میزبان سرمایه­گذاری باز گذارد.

اتریوم ارز دیجیتال محققان در این پژوهش میدانی بر این عقیده هستند که جریان بین­المللی کالاهای فرهنگی در طی 10 سال گذشته با سرعت زیادی تغییر یافته است و میزان یا درجه­ی آزادی آن­ها دغدغه یا مسئله­ای مهم در تجارت می­باشد. همان طور که آتکا آموستوی (2001) می­گوید اثر این آموزش بر مصرف محصولات فرهنگی انتظار می­رود که از اثر آموزش رسمی بیشتر باشد، زیرا نشان­دهنده­ی انتخاب داوطلبانه­ی فرد در راستای انباشت سرمایه­ی انسانی است. هرچند این مبادله، بیشتر بین تعداد محدودی از کشورها جریان داشته است، برای مثال در سال 1990 ژاپن، آمریکا، آلمان و بریتانیا 4/55 درصد کل صادرات جهانی کالاهای فرهنگی را در اختیار داشتند.

4) با چه مدلی می­توان توسعه­ی صادرات کالاهای فرهنگی در شرایط جهانی­شدن را تبیین نمود؟ حسین زادگان (1390) در رساله­ی دکتری خود به بررسی" طراحی الگوی توسعه­ی صادرات کالاهای فرهنگی"پرداخته است. ـ تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر جذب سرمایهگذاری خارجی و رعایت قواعد تجارت ملی و اقتصاد مقاومتی چیست؟ تمامی الزاماتی که کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بر اساس موافقتنامه تریمز متعهد به حذف و عدم اعمال آنها هستند، در جهت آزادسازی جریان تجارت در سطح بینالمللی و کاهش یا رفع موانع فراروی سرمایهگذاری خارجی یا اعطای مشوقهای خاص به سرمایهگذاران است تا موجب تسهیل سرمایه­گذاری خارجی شوند، زیرا عمدهترین موانع در خصوص تجارت تولیدات حاصل از سرمایه­گذاری را رفع میکند و این امر در مقیاس وسیعتر به سود بنگاه­های فراملیتی و البته به ضرر امنیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته خواهد بود.

رئال مادرید لایپزیش این پژوهش به دنبال ارزیابی مشخصه­های محصولات فرهنگی هنری و خدمات در برزیل است و این هدف را به عنوان یک فعالیت با اثرات مثبت بر مصرف­کننده­ی جامعه به طور کلی در نظر می­گیرد. علاوه بر این، بر اساس موافقتنامه تریمز، کشورهای عضو به منظور کسب آمادگی لازم برای حذف مقررات مغایر آن از یک مهلت زمانی موسوم به «دوره انتقالی» برخوردارند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه روش رو به عقب استفاده شده است.

از طرف دیگر تجارت بینالمللی که سهم عمدهای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. هر چند این مقاله تا حدودی متکی به تعدادی نمایندگی­ است که تعداد کمی از کشورها را دربر می­گیرد، این مقاله متغیر زمان را نیز در بر نمی­ گیرد. ​&;​​​!

هر دو منبع اطلاعاتی، اطلاعاتشان را از مکان تولیدی مجصولات فرهنگی به دست آورده­اند. افزایش رشد و توسعه اقتصادی به منظور بالا بردن سطح اشتغال و رفاه جامعه همواره از اولویت­های دولتها در برقراری نظم و ثبات اجتماعی و پیشرفت کشور محسوب می­شود؛ چنانکه اغلب سیاستمداران و حاکمان ریشۀ حل اکثر مشکلات دولت خود را در گرو برطرفسازی کاستی­های اقتصادی و رونق آن می­دانند و همواره بر این امر تأکید میکنند. افزایش حجم تجارت جهانی و تلاش همه کشورها برای بالا بردن سطح درآمد خود از طریق صادرات و سرمایهگذاری در سایر کشورها به منظور تأمین رفاه و امنیت کشور و جامعه خود امری است که امروزه از اهمیتی بسیار برخوردار است و اجتناب از آن نه تنها موجب عقبماندگی اقتصادی و تکنولوژیک می­شود، بلکه عامل بیثباتی سیاسی و اجتماعی کشورها در داخل و در عرصه بینالمللی است.

بهرهمندی از سرمایهگذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاستهای اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته قلمداد میشود. در این تحلیل برای گزینش تعداد عامل­ها، از ارزش ویژه کمک گرفته شده است. فهرست توضیحی ضوابطی را شامل می­شود که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری، جنبه الزامی دارند یا نافذ هستند یا اجرای آنها برای کسب یک مزیت لازم است.

باید توجه کرد که بعضی از کشورهای در حال توسعه حتی پیشنهاد اصلاح و بازنگری در موافقتنامه تریمز را ارائه کردهاند که البته مباحث مربوط به آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. این روند طی دهه­ی 90 تغییر چندانی نکرد، گرچه بازیگران جدیدی در صحنه پدیدار شدند، نظیر چین که در سال 1998 مقام سومین کشور صادرکننده­ی جهان را کسب کرد. نمونه پژوهش از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1387 که حجم آن 70 شرکت می باشد, انتخاب شد.

بحث­های صورت گرفته بین طرفداران تجارت آزاد کالاهای فرهنگی در مقابل طرفداران (محدود کردن فرهنگی) قرار دارد. وی چنین می­گوید: «در کشورهای در حال توسعه، مفهوم فرهنگ به عنوان صنعت معانی ضمنی خاصی دارد. این رشد یا افزایش از جهتی و بر اساس یک فرض منجر به افزایش تجارت شده است. تأثیر وابستگی­های دوسویه بر روی الگوهای تجاری اخیراً در تعداد زیادی از مقالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ مانند تحقیقات صورت گرفته توسط گویسو و دیگران (2009) بر روی تجارت دوسویه و دیزیدر و مایر (2007) بر روی عقاید یا ایده­های دوجانبه.

جام جهانی ۲۰۱۴ تجارت کالاهای تجاری در طول زمان اغلب دارای مزایا و یا سود زیادی می­باشد. در فهرست توضیحی ضمیمه موافقتنامه نیز ضوابطی که با این دو ماده ناسازگارند، به تفصیل بیان شده است. بالابردن کیفیت زندگی، هم از طریق تنوع کالاها وکیفیت آن­ها و همچنین توجه به کیفیت محیط زیست طبیعی و فرهنگی حاصل می­شود. در این فراگرد، برخی صنایع فرهنگی خاص، مطابق معیارهای تعریف شده در صفحات آغازین کتاب ظاهر خواهند شد. البته این همبستگی­ها در جهت مثبت است و بیشترین همبستگی بین مؤلفه­های شناخت بازارهای جهانی و آمیخته بازاریابی با 413/0 بوده است.

5 عامل استخراج شده است. , (2003), “: ”, , .

آخرین بروزرسانی در: