طول مطالعه: 5 دقیقه

به راحتی و با یک بررسی، کاملا مشخص خواهد شد که این موضوع حداقل در رابطه با ایران خودرو حقیقت نداشت. خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته، تعهدات قبلی محقق شد و در حال حاضر هیچ تعهد معوقی چه برای هایما و چه هایما وجود ندارد. بنابراین تعهدات معوق سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۹۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد کاهش تعهدات معوق در ایرانخودرو ایجاد شده است. براین اساس، اکثریت خودروهای تعهد شده زودتر از موعد مقرر، آماده بوده و تحویل مشتری شده است. ​​​.

واردات خودرو دست دوم تمامی تعهدات تحویل شده و برای ها نیز دعوتنامهها ارسال شده و مشتریان تکمیل وجه کرده و آماده تحویلاند. همچنین در شاخص کل تعهدات در بازه زمانی مذکور، در سال ۱۳۹۸، ۴۱۸ هزار دستگاه، در سال گذشته ۳۷۶ هزار دستگاه و در سال جاری نیز به ۲۹۸ هزار دستگاه رسیده است. براساس آمار مقایسهای تا تاریخ ۱۹ مردادماه سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، در شاخص فروش (تحویل به مشتری)، ایرانخودرو در سال ۱۳۹۸، ۱۰۶ هزار خودرو، در سال ۱۳۹۹، ۱۱۹ هزار دستگاه و از ابتدای امسال تا پایان ۱۹ مرداد ماه جاری ۱۵۱ هزار دستگاه خودرو تحویل داده است؛ براین اساس در شاخص تحویل، نسبت به سال ۱۳۹۸، ۴۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته را شاهد هستیم.

در تیرماه امسال طرح فروش فوقالعادهای برای محصول اجرا شد و حدود ۱۰۰۰ دستگاه دیگر از این محصول باقیمانده است که در اسرع وقت به مشتریان تحویل خواهد شد. آیا امکان بازگشت دیگر شرکای خارجی همچون پژو به ایران هست؟ طبق گمانهزنیهای این مقام مسئول ایرانخودرو، احتمال بازگشت پژو به ایران و آغاز همکاریهای مجدد، بسیار کم و احتمالا بعید است. قطعا برقراری ارتباط دوباره با آنها به دلیل رفتارهای گذشته این خودروسازان، سخت خواهد بود و احتمال آن بسیار کم است.

به صورت معوق در آمده بود. از همین روی از ایجاد تعهد جدید برای خودرو جلوگیری کردیم و قریب به دوسال بود که هیچ تعهد جدیدی برای هایما ایجاد نشده بود. در مقطع اولیه که پیشفروش صورت گرفت، تعهد ایجاد شد و بعد از آن تعهد جدیدی شکل نگرفت تا تعهدات قبلی محقق شود. در حقیقت مجموع تعهدات آتی ایرانخودرو در سال جاری تا تاریخ نوزدهم مردادماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد و نسبت به بازه مشابه سال ۱۳۹۸، ۲۸ درصد کاهش داشته است.

زلنسکی کشته شد

عمق داخلیسازی هایما چند درصد است؟ با توجه به آمار ارائه شده از سوی ایرانخودرو به سازمان بورس، بعضا اختلاف میزان تولید و میزان فروش (خودروهای تجاری) فاصله قابل توجهی دارد که از آنها تحت عنوان همان خودروهای ناقص یاد میشود؛ به طور مثال در فصل بهار امسال از ۹۷ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودرو تولید شده از انواع محصولات ایرانخودرو، حدود ۷۶۹۳ دستگاه تجاری نشده است که اکثرا هم خودروهای با عمق بالای داخلیسازی است؛ علت این موضوع چیست؟

هرچند که هدف ما صفر کردن میزان تعهدات معوق است اما در حقیقت ۱۶ هزار تعهد به تعویق افتاده در کسب و کار یک خودروسازی بزرگ همچون ایرانخودرو، رقم چندان قابل توجهی نیست. به طور کلی تعدادی خودروی کف وجود دارد که ناشی از وجود این مشکل نیست. اولین موعد تحویل تارا دستی تیرماه بوده است که دعوتنامههای آن بهعنوان یکی از برجستهترین محصولات تولیدی ایرانی، بهموقع صادر و تکمیلوجه مشتریان در حال انجام است. اولین سری خودروی تارا با تعهدات تیرماه حدود ۹۰۰ دستگاه بوده که دعوتنامهها صادر و روند تحویل آغاز شده و خوشبختانه تولید تارا طبق برنامه در حال انجام است.

۲۳ مرداد ماه نیز مراسم نخستین مرحله تحویل فوری تارای دستی به مشتریان برگزار شد. طرحهای فروش اعم از پیشفروشهای یکساله، فروشهای فوقالعاده و طرحهای مشارکت در تولید، طبق روال و به صورت منظم در حال برگزاری هستند و امسال نیز همچون سال گذشته، در هر ماه برنامههای فروش اجرایی شده و میشود. این ارقام فارغ از خودروهای تحویلی طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید بوده است اما تاثیر اصلی بر بازار را فروشهای فوقالعاده میگذارد و طرحهای ایران خودرو به صورت مستمر اجرا شده است.

خودروهای هایما به سبد محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو مجدد بازگشته و حتی پایشان به طرحهای فروش هم باز شده است، در مورد این موضوع توضیح بفرمایید که شرایط به چه صورت است و این خودرو از تولیدات پیشین هستند یا تولیدات جدید هم دارند؟ متعاقب این شرایط جهانی، ایرانخودرو نیز تا حدودی در تامین این قطعه با مشکل مواجه شده که منجر به کسری قطعه در تعدادی از خودروها شده است.

ولادیمیر پوتین کیست

بنابراین زمانی که شرکت اطمینان دارد در بازه زمانی قابل پیشبینی این قطعات خواهد رسید، تولید را ادامه داده و خودرو تولید میشود و سپس تا زمان تامین قطعه کسری و تکمیل و تجاری سازی، خودرو در پارکینگ خودروساز قرار میگیرد. در آینده برنامههای جدید فروش تارا اعلام خواهد شد. برای خودروی تارا تاکنون برنامههای فروش خود را اجرا نکردهایم. به دلیل ضرورت تامین بخشی از نقدینگی از طریق برنامههای فروش فوقالعاده، فروشها بدین طریق مرتبا طبق برنامه اجرا می شود.

بر همین اساس مجوز فروش صادر شد و مطمئن هستیم در تعهداتی که ایجاد خواهد شد، مشکلی در تامین قطعات نخواهیم داشت. در حال حاضر حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ ایرانخودرو موجود است که آمار آن شفاف اعلام میشود. بنابراین مشکلی در روند تولید و عرضه تارا این خودرو ملی وجود نخواهد داشت و ۵۰ هزار دستگاه وعده شده توسط مدیرعامل ایرانخودرو برای سال ۱۴۰۰، عملی خواهد شد؟ اما همه سعی ما براین است که این تعداد خودروی کف که عمده ناقصی آنها مربوط به قطعات الکترونیکی و قطعات وارداتی وابسته به آنهاست، تاثیری بر میزان عرضه به بازار نگذارد.

اتریوم ارز دیجیتال تلاش ما براین است که عرضهها طبق برنامه انجام شوند و مسلما با حل مشکلات تامین قطعات مورد نیاز، عرضه نیز افزایش خواهد یافت. تعهدات خودروهای دنا که شنیده می شود به سبب عدم تامین به حالت معوق در آمده نیز به علت همین مشکلات تامین قطعات الکترونیکی وارداتی است؟ که استفاده میشوند، برای آنها نیز آن هم در تمام دنیا مشکل ایجاد کرده است. باتوجه به اینکه قیمت این خودروها نسبت به دو سال گذشته تغییر کرده است، موضوع قیمت را چگونه مدیریت کردهاید؟

این امکان وجود دارد اما بستگی زیادی به این دارد که در آن محصولات فاصله دو قیمت کارخانه و بازار کمتر شود. آمار تولید در مرحلهای ایجاد میشود که خودرو میتواند از سالن مونتاژ خارج شود، اما پس از آن، باید فرآیندهای تکمیلکاری و تجاریسازی طی شود. اما قطعا به تعهداتمان عمل خواهیم کرد. توقف تولید، هزینههای بسیاری را بر خودروساز تحمیل میکند.

آخرین بروزرسانی در: