طول مطالعه: 5 دقیقه

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)

در جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۹)، ۱۷۵. پیرو این تغییرات جهانی، در ایران نیز در اواخر بهمن ۱۳۹۸، استان ها در سراسر ایران در پاسخ به بیماری همه گیر کووید ۱۹ که به سرعت در حال گسترش بود، مقررات فاصله گذاری اجتماعی را با درجات مختلف سخت گیری اجرا کردند. یافته های مربوط به این جرم همسو با نتایج پژوهش میدانی الدینگ100 و دیگران در انگلستان است.101 پژوهش مزبور همانند پژوهش حاضر نشان می دهد نزاع خیابانی به میزان قابل توجهی در دوره شیوع بیماری کاهش یافته است.

رئال مادرید ورزش
باتوجه به اینکه رواج این بیماری عفونی از دی ماه ۱۳۹۸ بود و از ابتدای اسفند ۱۳۹۸ سیاست فاصله گذاری به صورت جدی آغاز شد، ابتدا آمار جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که از اسفند ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹ به پلیس گزارش شده را به دست آوردیم و سپس سعی شد آمار همین جرایم که تاریخ گزارش آنها مربوط به دوران قبل از رواج این بیماری، یعنی از تیر ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۸ 73 است را به دست آورده و با یکدیگر مقایسه کنیم.

جام جهانی ۲۰۱۸ بعد از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش، در قالب یک پژوهش میدانی، تأثیر شیوع بیماری کووید ۱۹ و فاصله گذاری اجتماعی را بر روی نرخ برخی جرایم در استان تهران و سپس چندین شهرستان مهم این استان با تأکید بر کاربردی ترین نظریه توجیه کننده علت تغییرات در نرخ جرایم به دنبال یک رویداد استثنایی، یعنی نظریه فعالیت روزمره بررسی خواهیم کرد. این گزارش نشان می دهد در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، تعداد کل دستگیری ها حدود ۸/۴۱٪ کاهش یافته است.

آیفون 14 پرو درخصوص جرم کلاهبرداری شبکه ای با دقت نظر در داده های مربوط به دادگستری کل استان تهران مشخص شد که این جرم در دوره شیوع کرونا رشد منفی بسیار بالایی (۹۴٪-) را داشته است؛ اما وقتی همین جرم به تفکیک شهرستان های موردِنظر بررسی شد، نتیجه این شد که علی رغم رشد منفی این جرم در اکثر شهرستان ها (اسلامشهر، پاکدشت، شهریار، ملارد و ورامین)، سه شهر تهران، دماوند و شهرری رشد مثبت را در این دوره تجربه کرده اند و حتی درصد رشد این جرم در شهرستان تهران (۴۱٪) تقریباً بالا بوده است.

واردات خودرو خارجی
با تحلیل داده های کل استان تهران و داده های مربوط به شهرستان های مختلف این استان، این نتیجه حاصل می شود که تأثیرات اولیه بیماری همه گیر کووید ۱۹ بر روی نرخ جرایم عمدتاً براساس نظریه فعالیت روزمره است؛ زیرا نظریه مزبور است که پیش بینی می کند در کجا باید جرم افزایش و در کجا باید کاهش یابد و یافته های این پژوهش با چنین پیش بینی هایی سازگار است؛ اما باید دقت داشت که نظریه فعالیت روزمره، مجرمین باانگیزه را به عنوان یک امر ثابت فرض می کند.

خرید گیم تایم Wow

به نوبه خود، نظام های مختلف قادر به کنترل رفتار ضداجتماعی نیستند و این امر بدون تردید نرخ جرم و جنایت را افزایش خواهد داد.16 به عنوان مثال، در قطع کامل برق شهر نیویورک در سال ۱۹۷۷، ژنی17 و همکاران (۱۹۸۷) متوجه افزایش سرقت در محله هایی شدند که قبلاً دارای سطح بالاتری از جرایم خشونت بار، فعالیت اقتصادی نامشروع و بیکاری بودند. در حقیقت، داده های پژوهش حاضر، داده های رسمی هستند که مرکز آمار قوه قضاییه براساس گزارش های واصله درخصوص جرم کودک آزاری تهیه نموده است و گویای کلیه کودک آزاری های اتفاق افتاده در استان تهران نیست؛ زیرا در خیلی از موارد کودک آزاری اتفاق می افتد ولی گزارشی به نهادهای رسمی، همچون پلیس، داده نمی شود و ازاین رو، در آمار رسمی هم گنجانده نمی شود که از آن به عنوان رقم سیاه جرم نام برده می شود.

زلنسکی بازیگر طنز

«تأثیر شیوع بیماری کووید ۱۹ و فاصله گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)». با تعطیلی مدارس به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور کودکان در مدارس، مربیان و مدیران مدارس دیگر مانند سابق نمی توانند شاهد آثار کودک آزاری باشند و گزارش دهند، لذا میزان گزارش کودک آزاری کاهش یافته و به عبارت دیگر، رقم سیاه این جرم در دوره شیوع کرونا افزایش یافته است.

ایرپاد پرو یا درمورد جرایم سرقت تعزیری، ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، مشارکت در نزاع دسته جمعی، کیف زنی و جیب بری انتظار کاهش نرخ جرایم پس از شیوع کووید ۱۹ و اجرای طرح ـ فاصله گذاری اجتماعی وجود داشت؛ زیرا با اجرای این طرح، فعالیت های روزمره افراد برهم ریخت، حضور افراد در اجتماع نسبت به دوره ماقبل کرونا کمتر شد و به تبع اهداف مناسب و شرایط مادی که جرم در آن رخ می دهد، تغییر یافت.75 مطابق نظریه فعالیت روزمره فلسون و کوهن76، جرایم در مواردی رخ می دهند که مجرمان با انگیزه با اهداف و شرایط مادی مناسب در غیاب نگهبانانی توانمند روبرو شوند.

• فراهم کردن امکانات گزارش سریع تر خشونت خانگی، به ویژه کودک آزاری، توسط بزه دیدگان با ارسال کد یا نمادهای ساده به شماره های اختصاصی رایگان. بااین حال، همین دستور می تواند حجم خشونت خانگی را که در پشت درهای بسته رشد می کند، افزایش دهد؛ زیرا بزه دیدگان و بزهکاران بالقوه در توانایی شان در جدا شدن محدود می شوند و هم گرایی بزهکار و بزه دیده برای مدت زمان طولانی افزایش می یابد. مقادیر مثبت آن نشان دهنده رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به دوران قبل از آن است و مقادیر منفی نشان می دهد که روند ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به دوران قبل از آن کاهشی بوده است.

اتریوم رایگان نظریه های فرصت همچنین می توانند افزایش نوع دوستی را به عنوان یک عامل محافظ در برابر جرم ازطریق ایجاد نظارت غیررسمی توضیح دهند. نظریه فعالیت های روزمره استدلال می کند که برای وقوع یک حادثه جنایی، هدف مناسب، مجرم باانگیزه و فقدان سرپرست توانمند لازم است که در زمان و مکان جمع شوند.23 تغییر تعادل بین اهداف مناسب، مجرمان باانگیزه و سرپرستان توانمند، تأثیری غیرمستقیم بر روند جرم خواهد داشت.  ​​.

ممکن است این تغییرات اولیه نوعی ناهنجاری باشد. این مقاله هیچ حامی مالی ندارد. 64. ’, “2020 ”. 83. ’, .. 15. مهدی حسین زاده خرمی، «کرونا مثابه آزمایش نقض کننده (جستاری در گسست واقعیت های اجتماعی جامعه ایرانی». 46. . , . . . 111. ,.. “-19 :--”.

26. ..“:”.. 48. . . ,“,! 86. ., ..,4. 7. . . , : . صفاری، علی، راضیه صابری، زینب لکی و عباس رضایی.

آخرین بروزرسانی در: